SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMARSKIT sam1arski4t, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[liksom eng. o. fr. samarskite av t. samarskit, tidigast använt 1847 av den tyske kemisten H. Rose; till namnet på den ryske bergstjänstemannen V. E. Samarskij som försåg Rose med prov på mineralet. — Jfr SAMARIUM]
geol. svart, rombiskt kristalliserande, uranhaltigt mineral som väsentligen utgör salt av niobsyra (dvs. en syra innehållande grundämnet niobium) o. tantalsyra med yttrium o. andra sällsynta jordartsmetaller. Erdmann Min. 422 (1853). TT 1954, s. 337.
Spoiler title
Spoiler content