SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMBORD sam3~2rd, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[ombildning av SAND-BORD gm anslutning till SAM- (i bet. 1 a)]
skeppsb. på trä- l. kompositfartyg: vardera av de plankgångar som äro belägna på ömse sidor om kölen; jfr BORD, sbst.1 3. Styrbords sambord. Östlund BokBåtar 59 (1924). Laskarna i samborden skola förskjutas sinsemellan. SvKryssKlÅ 1935, s. 273. SohlmanSjölex. (1955).
Ssgr (skeppsb.): SAMBORDS-GÅNG. (numera föga br.) sambord. Uggla Skeppsb. SvEngLex. (1856). Christenson MarSlup. 4 (1914).
-PLANKA, r. l. f. sambord. Uggla Skeppsb. 85 (1848).
Spoiler title
Spoiler content