SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAM- ssgr (forts.):
(2) SAM-INDELNING~020. (föga br.) log. om indelning av ett begrepp i förhållande till en l. flera enligt andra grunder företagna indelningar av samma begrepp, kodivision. 2NF 12: 470 (1909).
(4 b) -INDOEUROPEISK. (i fackspr.) som utgör l. tillhör l. har avseende på den tid då de olika indoeuropeiska stammarna hade ett gemensamt språk o. en gemensam kultur l. som utgör l. tillhör l. har avseende på detta språk l. denna kultur; dels: urindoeuropeisk, dels i fråga om ett stadium som ligger senare än det urindoeuropeiska. Familjeförhållanden och familjeliv i samindoeuropeisk tid. THem. 1914, s. 108 (titel på uppsats). Den äldre urslaviskan hade ett med det samindoeuropeiska tillståndet nära överensstämmande accentsystem. 2SvUppslB 26: 652 (1953).
(5) -INNERLIGHET~0002 l. ~2000. (mera tillf.) inbördes innerlighet (mellan ngra). Fröding Brev 241 (1895).
(4 a) -INTERNAT. internat avsett för både manliga o. kvinnliga elever. NDA 1928, nr 268, s. 6.
-INTRESSE. gemensamt intresse, intressegemenskap (mellan ngra). Tenow Solidar 3: 264 (1907).
-IRISK. som är gemensam för l. omfattar alla delar av Irland. Östergren (cit. fr. 1935).
Spoiler title
Spoiler content