SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMMESÄTE l. SOMSÄTE, n.
Ordformer
(same- 1685. som- 1753)
Etymologi
[jfr fvn. samsǽti, handlingen l. förhållandet att sitta tillsammans (nor. dial. hava samsæte, sitta tillsammans); förleden är sannol. SAM- resp. ett i avljudsförh. härtill stående som- (jfr fsv. soman, suman, samman, o. somme, sidoform till SAMME, samt somting, sidoform till SAMTING, sbst.1); formen same- beror sannol. på anslutning till SAMME; senare leden är SÄTE]
(†) om sittplats där brudgum o. brud sutto tillsammans vid bröllopsbordet. Altså sätta sigh brudhgumme och Brudh (vid bröllop i Vingåker) tillsammans i same-säte .., som de kalla, äta på een tallrik, medh een knijf och een skedh. MSimming (1685) i SörmlH 5: 94. Främst på den öfversta Bord-ändans bank (sannol. felaktigt för bänk) vårt Brudfolk sig sätter, / Ned i det rum som på bonmanna Språk då Somsäte heter. Strand NeliSuec. 45 (1753).
Spoiler title
Spoiler content