SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1964  
SAMSON- sam3son~, ssgsförled.
Etymologi
[av personnamnet SAMSON, biform till SIMSON; med avs. på bet. 1 jfr Dom. 16: 25 ff., med avs. på bet. 2 jfr Dom. 15: 4 f.; ss. ssgsförled är ordet i sv. lånat från eng. Sam(p)son]
1) i ssg betecknande stötta.
2) i ssgr betecknande räv som saknar stickelhår l. ngt som har avseende på en sådan räv.
Ssgr: (2) SAMSON-ANLAG~02, äv. ~20. zool. anlag som kännetecknar samsonräv. SvJakt 1948, s. 248.
(1) -POST, r. l. m. [efter eng. Sam(p)son('s) post] (föga br.) sjöt. intill däckslucka på äldre fartyg: stötta mellan däcken, som var försedd med inhuggna hack, så att den kunde användas ss. stege; jfr samningspost. TeknOrdb. 491 (1940). Därs. 596 (1951).
(2) -RÄV. [efter eng. Sam(p)son fox] zool. räv som saknar stickelhår, ullhårig räv. SvJakt 1948, s. 251.
Spoiler title