SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SCHWACHJÄRN, n.
Etymologi
[(med försvenskning av efterleden) av t. schwacheisen, av schwach, svag, tunn, smal (se SVAG), o. eisen (se JÄRN)]
(†) pincettliknande glasblåsarverktyg använt för att öppna o. vidga den uppblåsta glaskulan, (pinn)sax. Rinman (1789).
Spoiler title
Spoiler content