SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1966  
SEKTORIAL säk1tωria4l l. -to-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. sektorial, eng. sectorial; avledn. av SEKTOR]
(i fackspr.) = SEKTORAL; särsk. bot. om (typ l. del av) växt som är sammansatt av ärftligt olika vävnader: som har de båda vävnadstyperna liggande sida vid sida (i olika sektorer, t. ex. av stammen). BotN 1919, s. 153. SvVäxtförädl. 1: 679 (1951).
Ssg: SEKTORIAL-CHIMÄR. [jfr t. sektorialchimäre] bot. växt som är sammansatt av två ärftligt olika vävnadstyper vilka ligga sida vid sida (i olika sektorer, t. ex. av stammen). BotN 1919, s. 40.
Spoiler title
Spoiler content