SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SERASKIER se1raskie4r l. ser1-, l. 0104, l. -kje4r, l. 04(0)0 (- -schä´r Dalin; i pl. seraskierer rimmande med volontärer CVAStrandberg 5: 63 (1862)), l. SERASKER -ke4r l. 040, l. SERASKIR -ki4r l. 040, l. SERIASKER se1riaske4r l. ser1-, l. 1040, l. sær1jaske4r l. 040, m.; best. -en —40 l. -n —4(0)0, äv. —4; pl. -er —40.
Ordformer
(scerachier- i ssg 1710 (: Scerachier-Baschian). schieraschier 1711. serascher 1687. serasker 18711904. seraskier 16891936. seraskir 17071868. seriasker 18711941. siceraschier 1709. sierachier- i ssg 1709 (: Sierachier-baschan). sierachir 1711. sirascher 1713. ziragier 1711)
Etymologi
[jfr t. serask(i)er, seriasker, eng. seraskier, fr. séraskier, sérasquier; av turk. serasker, av pers. sar-‛askar, general, av sar, huvud (se SARAFAN), o. arab. ‛askar, armé. — Jfr SERDAR]
(numera bl. ngn gg, i skildring av förh. i Turkiet under sultantiden) general, fältmarskalk; överbefälhavare för lantstridskrafterna i en provins l. för en armé; äv.: krigsminister l. överbefälhavare. OSPT 1687, nr 1, s. 4. Seraskieren i Bender, som .. wijste sig .. såsom den der i all sanning mente Konungen wäl .., hade (osv.). Nordberg C12 2: 18 (1740). Don Juan — jemte andre volontärer / I têten — bjöd pardon; men detta var / Förnärmande bestämdt för seraskierer / Och helst för denne ståtlige tartar. CVAStrandberg 5: 63 (1862). Ekbohrn (1904; om Turkiets krigsminister). Bengtsson K12 2: 292 (1936).
Ssg (†): SERASKIER-PASCHA. pascha som är seraskier. KKD 5: 40 (1709). Därs. 74 (1710).
Avledn.: SERASKIERAT010(0)4, n. [jfr t. seraskierat, eng. seraskierate, fr. séraskiérat; efter turk. seraskerlik] (numera bl. ngn gg) i sg. best., om Turkiets krigsministerium under sultantiden. DN 1878, nr 4143, s. 2. Ekbohrn (1904).
Spoiler title
Spoiler content