SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SHUNTA ʃun3ta2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[av eng. shunt, skjuta åt sidan, shunta, av meng. schunten, gå åt sidan, skygga, av ovisst urspr. — Jfr SHUNT]
1) el.-tekn. förse (ngt) med l. koppla (ngt) i shunt (se d. o. 1), parallellkoppla. Galvanometern shuntas med ett motstånd, som är endast en bråkdel af galvanometerns motstånd. TT 1893, M. s. 68. Utvidgning av mätområdet sker genom shuntning .. vid amperemetrar. SvTeknUppslB 1: 637 (1937).
2) tekn. släppa fram (vatten) l. låta (vatten) strömma till genom (l. blandas med vatten från) shunt (se d. o. 3); äv.: förse (ngt) med shunt. Rörinstall. 1937, s. 182. Genom att man shuntar pannan .. kan och bör vattentemperaturen i en vedeldad panna .. stegras i största möjliga utsträckning. VärmVentSan. 1: 154 (1940). Man håller en hög temperatur på pannvattnet .. och låter rumstermostaten släppa fram vad som behövs av det — gärna shuntat men inte nödvändigtvis — till radiatorerna. TVärmVentSan. 1952, s. 15.
3) med. föra över (blod) genom shunt (se d. o. 4). En stor mängd venblod shuntas (vid visst hjärtfel) till aorta. Bergstrand SvLäkS 351 (1958).
Spoiler title
Spoiler content