SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SIDENBAST, sbst.3 (sbst.1—2 se sp. 2189 f.), n.?
Etymologi
[sannol. ombildning av SEJDELBAST med anslutning av förleden till SIDEN, sbst., med tanke på tibastbarkens sidenglänsande bastvävnad]
(†) bark (l. bast) från buskväxten Daphne mezereum Lin. (tibast). Lindgren Läkem. (1891). Därs. (1902).
Spoiler title
Spoiler content