SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SIKTELSE, f.; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. sigtelse, nor. siktelse; samhörigt med (trol. till ett ä. nysv. ord motsv.) SIKTA, v.3]
(†) anklagelse, beskyllning. Att H:r Gabriel Deprecerar dhess förseelser .. och ob(e)wijslige sichtelser, han mig medh Graverat hafuer. VDAkt. 1683, nr 327.
Spoiler title
Spoiler content