SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SIMA si4ma, äv. 32, sbst.1, r. l. f.; best. -n; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. sima; av lat. sima, rännlist, till simus, trubbnäst, plattnäst, av gr. σιμός, inböjd, uppåtböjd, trubbnäst (jfr SILEN, sbst.1). — Jfr SIMS]
(i sht konsthist., numera bl. tillf.) rännlist. Upmark Lübke 93 (1871). Kjellberg GrekRomK 216 (1932).
Ssg (i sht konsthist., tillf.): SIMA-RELIEF. relief på rännlist. Kjellberg GrekRomK 131 (1932).
Spoiler title