SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1972  
SKOLLA skol3a2, sbst.2, f. l. r.; best. -an; pl. -or (Dalin (1854) osv.) ((†) -er TullbSthm 14/8 1578, LMil. 2: 82 (1687)).
Ordformer
(skoll- (skå-) 1578 osv. skull- 1687. sköll- 1578 (: sköller, pl.))
Etymologi
[jfr d. skulde; av mlt. schulle, scholle, motsv. mnl. scolle, holl. schol, t. scholle, meng. schulle; etymol. identiskt med SKOLLA, sbst.3; jfr äv. (det liktydiga) nor. dial. skuldra o. shetl. skulder, skolder, mager sej; benämningen föranledd av fiskarnas flata kroppsform]
benämning på olika slag av flatfisk l. flundror; numera bl. (i vissa trakter) om rödspätta. Saltta Skoller. TullbSthm 14/8 1578. Thenne fiskar äre förbodne (att äta för pestsjuk), åål, stockfisk, sköller, Torsk och andre torre röckte fiskar. BOlavi 105 a (1578). Linné SystNat. 55 (1740; om rödspätta). SvFiskelex. (1955; om rödspätta). — jfr RÖD-SKOLLA.
Spoiler title
Spoiler content