SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1972  
SKORZONERA skor1tsωne4ra l. -on-, äv. skor1s-, l. 1032 (skorsone´ra Weste), r. l. f.; best. -an; pl. -or (Östergren (1939) osv.) ((†) -er Weste (1807), Dens. FörslSAOB (c. 1815)); förr äv. SKORZONER, r. l. f.; best. -n.
Ordformer
(skorsoner (-ér) 17981806. skorsoner- (-ér-) i ssgr 16941889. skorsonera 18051924. skorzoner- (sco-) i ssgr 17321916. skorzonera (sco-, scho-, -rtz-) 1690 osv.)
Etymologi
[jfr t. skorzonere, eng. scorzonera, fr. scorsonère, scorzonère; av it. scorzonera, sannol. av katal. escorçonera, avledn. av escorçó, en ormart, möjl. ytterst till lat. curtus, kort, stympad (se KORT, adj.); växten har använts ss. medel mot förgiftning förorsakad av ormbett]
bot. o. trädg. växt av släktet Scorzonera Lin.; utom i ssgr numera nästan bl. dels om den ss. köksväxt odlade arten Scorzonera hispanica Lin., med en ätlig rot med ett mörkt ytterskal (äv. benämnd spansk skorzonera), svartrot, dels ss. namn på släktet; jfr HAVRE-, SOCKER-ROT. Rålamb 14: 7 (1690). Scortzonera är en myckit herrlig Rot, som brukas i Peste-tider. Ahlich 93 (1722). ÖoL (1852; om S. humilis Lin.). Lilja SkånFl. 571 (1870; om släktet Scorzonera Lin.). Spansk Skorzonera. Därs. 572. Varulex. Livsm. 75 (1942). — jfr ROT-, TRÄDGÅRDS-, ÄNGS-SKORZONERA m. fl. — särsk. (†) i uttr. svensk l. låg l. vild skorzonera, om den i Sv. vildväxande arten Scorzonera humilis Lin., kornfibla; jfr RINGORMS-ROT 1, SVIN-ROT. Låg Skorsonér. SvBot. nr 212 (1805). Den swenska Skorsonern. Nordquist Dietrich Anv. 103 (1806). Wild Skorzonera. Lilja SkånFl. 572 (1870).
Ssgr (bot. o. trädg.): A (numera bl. tillf.): SKORZONER-ROT, -SLÄKTE(T), -ÖRT, se B.
B: SKORZONERA-FRÖ. frö av skorzonera. Lind o. Liljewall Köksv. 247 (1908).
-ROT. (skorzoner- 16941916. skorzonera- 1828 osv.)
1) om den ätliga roten av växten Scorzonera hispanica Lin.; äv. (i sg. o. pl.) om växten. KStobæus (1732) hos Fürst Stobæus 56. HbTrädg. 2: 106 (1872; i pl., om växten). Simmons Jönsson 108 (1935; i sg., om växten).
2) (†) i uttr. svensk skorzonerarot, om växten Scorzonera humilis Lin., kornfibla. Bromelius Chl. 104 (1694).
-SLÄKTE(T). (skorzoner- 1805) växtsläktet Scorzonera Lin. SvBot. nr 212 (1805).
-ÖRT. (skorzoner- 1792. skorzonera- 1899) (numera knappast br.) skorzonera. Liljeblad Fl. 269 (1792). 2UB 4: 217 (1899).
Spoiler title
Spoiler content