SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1973  
SKRUMP- skrum3p-.
Etymologi
[(med anslutning till SKRUMPEN o. SKRUMPNA) efter t. schrumpf-, ssgsform till schrumpfen, skrumpna, i avljudsförh. till SKRYMPA]
ss. förled i ssgr betecknande skrumpna organ o. d.
Ssgr: SKRUMP-BLÅSA. [jfr t. schrumpfblase] med. sjukligt skrumpen urinblåsa. Wretlind Läk. 8: 69 (1900).
-LEVER. [jfr t. schrumpfleber] med. sjukligt skrumpen lever; äv. (o. vanl.) om (art av) leversjukdom kännetecknad av skrumpen lever, (Laënnecs) levercirros. Wretlind Läk. 4: 37 (1896). En grupp av sjukdomar av stort geografiskt-patologiskt intresse är levercirroserna, skrumplevern. Ymer 1942, 3—4: 296.
-MAGE. (mera tillf.) skrumpen mage. Bengtsson Austr. 247 (1928).
-NJURE. [jfr t. schrumpfniere] med. sjukligt skrumpen njure; äv. (o. vanl.) om njursjukdom kännetecknad av skrumpen njure. Edgren Arter. 20 (1897; om sjukdomen). Wretlind Läk. 8: 39 (1900).
Spoiler title
Spoiler content