SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1975  
SKÅLL, sbst.3, n.
Etymologi
[möjl. koll.-bildning till SKOLLA, sbst.3; jfr t. ex. busk (i koll. anv.) vid sidan av BUSKE, sbst.2, flis (i koll. anv.) vid sidan av FLISA, sbst.]
(†) om osmälta skollor av delvis färskat järn, bildade vid nedsmältning av tackjärn i puddelugn; äv. om glödspån som uppkommer vid smidning av järn (ss. senare led i ssgn HAMMAR-SKÅLL). Man hade .. utrönt, att hagelsatt tackjern i allmänhet gaf mera så kalladt skåll än nödsatt. JernkA 1817, 2: 100. Utom det slags tackjern som allmännast och till största delen nyttjas för .. (stålsmältning i degel) användes äfven .. skållet, som faller vid gjutugnarne. Därs. 109.
Spoiler title
Spoiler content