SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1977  
SLICK slik4, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[elliptisk bildning till SLICKE-POTT]
slickepott (se d. o. 2). IllSvOrdb. (1955).
Spoiler title
Spoiler content