SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1977  
SLICKER slik4er, sbst.1, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[liksom d. slikker av t. schlicker, till schlicken, avsätta slam m. m., till schlick (se SLICK, sbst.4)]
i sht keram. slammad lermassa (använd ss. klister vid tillverkning av lergods l. att doppa händerna i vid drejning); jfr SLICK, sbst.4 1 b. Keyser Kemien 2: 356 (1871). Slicker är keramikens klister, helt oumbärlig vid sammansättning av olika lerbitar som skall bilda ett helt. Möller Lynggard KerHb. 20 (1969).
Spoiler title
Spoiler content