SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1977  
SLIP sli4p l. slip4 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, sbst.3, l. SLIPP slip4, sbst.1, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(slip 1881 osv. slipp 1856 osv.)
Etymologi
[liksom d. slip, nor. slipp, t. slip av eng. slip; etymologiskt identiskt med SLIP, sbst.2]
tekn.
1) om förlust av (driv)kraft l. hastighet; företrädesvis (sjöt. o. flygv.) om (den i procent uttryckta) skillnaden mellan en propellers gm stigningen tillryggalagda väg vid gång o. fartygets l. flygplanets verkliga tillryggalagda väg. Uggla Skeppsb. SvFrLex. (1856: Slippen, best.). Thulin o. Malmer Flygm. 78 (1916; i fråga om flygplan). HbVerkstTekn. 1: 461 (1944; om skillnad mellan ingående o. utgående varvtal vid roterande vätskekoppling). För ett fartyg i full fart uppgår slipen normalt till mellan 10 och 30% Weinberg Sjömansk. 163 (1954).
2) om bakåtriktad ström från propeller; i ssgn SLIP- l. SLIPP-STRÖM.
Ssgr: (1) SLIP- l. SLIPP-PROCENT. sjöt. o. flygv. procent vartill slip uppgår. Nilsson Skeppsb. 96 (1932).
(2) -STRÖM. [jfr eng. slipstream] sjöt. o. flygv. bakåtriktad ström av luft l. vatten som uppstår bakom en roterande propeller. Björkman Flygl. 66 (1945).
Spoiler title
Spoiler content