SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1978  
SLÄDJA slä3dja2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[sv. dial. (Södermanl.) slä(d)jä; till SLAD (se SLADD, sbst.1)]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) sladda (se SLADDA, v.1 1). Rosenhane Oec. 62 (1662).
Spoiler title
Spoiler content