SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1982  
SONLIGA, adv.2
Ordformer
(soenlige)
Etymologi
[jfr lt. sȫnelik, som hör till förlikning, till mlt. sōnen (se SONA, v.)]
(†) i samband med förlikning. Vi .. (dvs. regementsråden) låfve .. (att) ås .. platt för ingen sak skull udi någen måtte beveke lathe, hvarken af parterne heller någen annan, för någre saker skull, the ther medh rette eller soenlige udi thet kong(elige) regimente förekomme. RA I. 1: 251 (1540).
Spoiler title
Spoiler content