SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOVEREIGN sov4erejn l. sov4rejn l. -rin l. -ren l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, äv. sov1eräj4n l. sovräj4n l. -ri4n l. 1v-, r. l. m.; best. -en; pl. -s (Backman Dickens Pickw. 2: 435 (1871) osv.), äv. -er1040 resp. 040 (Cavallin Kipling Emir. 14 (1898)); förr äv. (i bet. 2) SEVERINO?, r. l. m.; anträffat bl. i pl. -rini (SvSaml. 3—6: 174 (1765)).
Ordformer
(severini, pl. 1765. sovereign 1804 osv.)
Etymologi
[liksom nor., t. o. fr. sovereign, av eng. sovereign, eg.: härskare (den ursprungliga myntbilden visade statsöverhuvudet sittande på sin tron), etymologiskt identiskt med fr. souverain, sovereign, ä. (österrikiskt, italienskt m. m.) guldmynt, t. souverain (d'or), ä. (österrikiskt, italienskt m. m.) guldmynt, av ffr. soverain, högste makthavare, härskare (se SUVERÄN); med avs. på formen severino? jfr t. severin (d'or), sidoform till t. souverain (se ovan)]
1) engelskt guldmynt (förr äv. nyttjat ss. internationellt handelsmynt) av under tidernas lopp växlande utseende o. finhet präglat dels under en första period sträckande sig från 1489 till början av 1600-talet, dels från 1817 under en andra period som fortfarande pågår; äv. om värdet av ifrågavarande mynt (1817—1968 om 1 pund sterling l. 20 shillings, efter 1968 om 1 pund l. 100 pence). En så kallad Sovereign af 20 Ängelska Skilling (från Elisabet I:s tid). Hallenberg Myntcab. 170 (1804). Det Engelska guldmyntet sovereign kan numera .. anses för ett normalt mynt i guld för hela verlden. Agardh (o. Ljungberg) II. 1: 27 (1854). Du illa att tigga lärt. / En sovereign — skäms du inte? / En penny du skulle begärt. Snoilsky 4: 147 (1887). John Hay .. förvandlade all sin ägendom .. i sovereigner — klingande .. engelska sovereigner, värda tjugo kronor stycket ungefär. Cavallin Kipling Emir. 14 (1898). 1 pund representeras av ett guldmynt, Sovereign, som väger 7.98806 g och är präglat av s. k. standardguld. Kjellin 879 (1927).
2) (numera knappast br.) i utvidgad anv. av 1, om guldmynt slaget i spanska Nederländerna (fr. o. m. 1612) med den engelska sovereignen ss. förebild. Spanske Severini hålla 22 Carat. 2 Gr. Guld, 8 Gr. Silfwer och 1 Carat 2 Gr. Koppar. SvSaml. 3—6: 174 (1765). Sovereign (kallas) .. äfven ett spanskt guldmynt. Jungberg (1873).
Spoiler title
Spoiler content