SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPIRITUALITET spir1itɯal1ite4t l. spi1-, äv. -ual1-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr nor. spiritualitet, t. spiritualität, eng. spirituality, ffr. (e)spiritualité (fr. spiritualité) till senlat. spiritualitas (gen. -tātis); till lat. spiritualis (se SPIRITUELL)]
1) motsv. SPIRITUELL 1: andlighet, andlig natur (särsk. motsatt: jordiskhet l. världslighet); äv. (o. numera bl.; teol.) pregnantare, om andligt liv l. andlig existens i Kristus l. i den kristna gemenskapen. Raphael har löst måleriets och i allmänhet den christna konstens problem, en gudomlig spiritualitet: gestalten är der .. själen sjelf i en genomskinlig slöja. Phosph. 1813, s. 375. Spiritualitet .. (dvs.) andelighet, andelig natur. Andersson (1845). Från ”fromhet” till ”spiritualitet”. Signum 1978, s. 182 (titel på uppsats). Den konkreta kyrkan med dess sakrament och ordningar är inte det personliga livets motsats utan dess form och rum .. Men denna spiritualitet i kyrkans ”rum” är inte statisk utan dynamisk. VäglednKristSpirit. 13 (1978).
2) motsv. SPIRITUELL 2: andlig l. själslig l. intellektuell livlighet l. kraft l. lyftning, rikhet på djupare andligt l. själsligt l. intellektuellt innehåll, anderikhet, själfullhet; äv. (o. numera företrädesvis): egenskapen l. förhållandet att vara underhållande l. rolig på ett snillrikt l. intelligent l. fyndigt l. kvickt sätt l. att sprudla av l. vara fylld med kvickhet l. fyndiga l. lustiga infall l. att vara tankesnabb o. ordfyndig (äv. liktydigt med: kvickhet (se d. o. 6 a) l. fyndighet); äv.: (egenskapen l. förhållandet att ha en) rörlig intelligens; esprit (se ESPRI, sbst.1 I 2); äv. konkretare, om manifestation (i tal l. skrift) av spiritualitet (i ovan angiven bet.). Fransk spiritualitet. Det ligger i vår (svenska) nation en spiritualitet och ett handlingsbegär, som, då de tempereras af sans och förstånd, uträtta stora ting. SvMin. 1835, nr 39, s. 1. Det var äkta gallisk spiritualitet, som gnistrade ur Pierre Delands bruna ögon, och som utstrålade från hela hans lifliga figur, när han återgaf .. sina trenne triumfroller. Hedberg SvSkådesp. 120 (1884). (Gm att grunda en humanistisk förening) banade .. (J. Wimpfeling) väg för en förfining och en spiritualitet i sällskapslifvet vid öfre Rhen (i början av 1500-talet). Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 51 (1898). När man ser så många som i förväg uttrumpeta spiritualiteter vilka aldrig komma, så har man föga lust att söka sak med en som trumpetar för spiritualiteter vilka verkligen kunna tåla vid reklam. Hedén 5: 145 (1914). Hans föredrag från lärostolen .. präglades av en flödande svada och bländande spiritualitet. HågkLivsintr. 13: 48 (1932). Per Hallströms snabba inbillning hade många .. Ariadnetrådar in i det dödas värld, och gracen och spiritualiteten i hans väsen skänkte honom en ostridig släktskap med det sekel, som i den vingade fjärilen på Haga fått sin eteriska symbol. Olsson i 3SAH LXIX. 1: 66 (1960). När man betraktar målningarna på vasens fot och skuldror, finner man den kinesiska spiritualiteten i små lyriska landskapsscener och hastigt, nästan nervöst tecknade blomstermotiv, som så helt skiljer sig från Meissens och andra europeiska porslinsfabrikers blomsterdekorationer. Kulturen 1965, s. 88.
Ssgr (till 2): SPIRITUALITETS-JAKT. om ivrigt traktande l. fikande l. jäktande efter att vara spirituell l. säga spiritualiteter; jfr jakt, sbst.1 4. NArgus 1931, s. 261.
-JÄKT. jfr -jakt o. jäkt. Östergren (1944).
Spoiler title
Spoiler content