SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPORTING- spor3tiŋ~.
Etymologi
[av eng. sporting, vbalsbst. till sport (se SPORTA)]
ss. förled i ssgr: som avser l. har samband med sport l. som är intresserad av l. sysslar med sport l. idrott, sport-.
Ssgr (numera föga br.): A: SPORTING-ARTIKEL. = sport-artikel 2. THästv. 1872, s. 101.
-BEDRIFT. sportbedrift. THästv. 1870, s. 117.
-ERFARENHET~0102 l. ~0200. erfarenhet av sport. THästv. 1870, s. 106.
-EXKURSION. sportbetonad l. sportmässig exkursion. THästv. 1870, s. 70. Därs. 78. —
-HÄNDELSE. sporthändelse. THästv. 1874, s. 11.
-INTRESSE. sportintresse. THästv. 1871, s. 28.
-JOURNAL. sportjournal. THästv. 1871, s. 8.
-KLUBB. sportklubb. THästv. 1871, s. 69.
-KRÖNIKA. krönika (se krönika, sbst.1 3) om sport. THästv. 1894, s. 11. —
-MAGASIN. [jfr eng. sporting magazine] = sport-magasin 2. TIdr. 1882, s. 102.
-NYHET~02 l. ~20. sportnyhet. THästv. 1869, s. 34.
-PLATS. [jfr eng. sporting place] sportplats. THästv. 1874, s. 95.
-REFERENT. sportreferent. THästv. 1872, s. 50.
-REPORTER. sportjournalist. THästv. 1873, s. 96.
-SKRIBENT. sportskribent. THästv. 1875, s. 120.
-SKRIFTSTÄLLARE~0200. person som (mer l. mindre yrkesmässigt) skriver l. publicerar skrifter l. artiklar om sport; jfr sport-skribent. THästv. 1873, s. 68. NTIdr. 1900, julnr s. 17.
-TERM. sportterm. THästv. 1873, s. 46.
-TIDNING. [jfr eng. sporting newspaper] sporttidning. Därs. 1871, s. 101.
-TIDSKRIFT~20, äv. ~02. sporttidskrift. THästv. 1871, s. 115.
-UTTRYCK~02 l. ~20. sportuttryck. THästv. 1871, s. 19.
-VÄRLD(EN). sportvärld. THästv. 1869, s. 126. Hela sportingverlden. Därs. 1870, s. 8.
-ÅKDON~02 l. ~20. (lätt) åkdon lämpligt för sport; jfr sport-åkdon. THästv. 1871, s. 33.
-ÄNDAMÅL. sportändamål. THästv. 1871, s. 98.
-ÄVENTYR. sportsligt l. sportbetonat äventyr. En fängslande skildring af en engelsk sportsmans sporting-äfventyr i alla verldsdelarne. THästv. 1870, s. 35.
B (†): SPORTINGS-KRETS. sportkrets. De åsigter som herrska i Danmarks sportingskretsar. THästv. 1874, s. 111.
Spoiler title
Spoiler content