SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRITT sprit4, adv.
Etymologi
[sv. dial. spritt; sannol. ombildning av SPLITT, adv.; jfr SPLINT, sbst.1: SPRINT, sbst.1, o. SPRITTER. — Jfr SPRITTANDE, SPRITTIS]
(vard.) splitter (se SPLITTER, adv.); i sht ss. bestämning till ny, naken, galen. Högström Lapm. 136 (1747: spritt naket; om barn). Han var den bästa karl, som någonsin funnits till, ja, ni skulle sjelf ha blifvit spritt galen i den karlen. Nyblom Hum. 236 (1874). Så fort som hönan fick känna, att hon hade något om ena benet, blef hon aldeles spritt tokig. Geijerstam MPojk. 78 (1896). Om nu farbror Einar sitter spritt vaken i sängen och stirrar på mig, när jag sticker in huvet, vad säger jag då? Lindgren MästBlomkv. 56 (1946). Siwertz Tråd. 104 (1957: spritt naken). — särsk. i uttr. spritt språngande (äv. spångande) ny l. naken l. galen o. d., alldeles precis ny osv.; äv. i sådana uttr. som spritt spratt språngande galen l. spritt sprakande ny, alldeles fullständigt galen resp. ny; ngn gg äv. ss. bestämning till adj. i superl., särsk. i uttr. den allra spritt språngande nyaste, den allra nyaste nya. Rydqvist SSL 5: 227 (1874: spritt spångande ny). Jag börjar med att omtala .. (den händelse) som .. är den allra spritt språngande nyaste, enär den just nu på morgonen först blifvit känd. SDS 1888, nr 250, s. 2. I Amerika bildades en (koppar-)trust .. Då hittades spritt sprakande nya kopparfält i Denver. Koch GudVV 2: 142 (1916). I själva verket är hon spritt spratt språngande galen. Stolpe Järnbr. 147 (1933). Han är ju spritt språngande galen. Krusenstjerna Fatt. 4: 341 (1938). Han .. sprang omkring framför fönstret spritt språngande naken. Gyllensten Senat. 180 (1958).
Spoiler title
Spoiler content