SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1986  
STADGNA, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. staggna; till STADGA, v. (i bet. I 2 c α (o. II 1)); jfr STAGNA]
(†) bli hård(are), stelna. Man har beklagliga exempel at både folk och creatur deri (dvs. i jäsleran) drunknat, hvilket kan lätt hända, då man går på denna skinn-torkade Gäsjorden, innan den stadgnat, om skorpan spricker. Hülphers Dal. 329 (1762).
Avledn.: STADGNAD, r. l. m. (†) stelnande; äv. konkretare: (gm stelnande l. på annat sätt åstadkommen l. uppnådd) (grad av) fasthet l. (jämförelsevis) fast konsistens. Wid .. Processen om Iordklotets jord- och Stenachtige dels Samkning och stadgnad, har .. månge tusende olike förändringar upkommit. Tilas PVetA 1742, s. 16. I en wanlig murbrukslår lägges 9 delar ganska fint spikeler, 6 delar siktad aska, 3 delar fin sand ock 6 delar tiära .. ock watn så mycket som tarfwas til en lagom stadgnad af et murbruk. VetAH 1742, s. 73. jfr STEN-STADGNAD.
Spoiler title
Spoiler content