SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STJÄRTA ʃær3ta2, sbst.2, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sannol. ombildning av KÄRTA med anslutning till STJÄRT]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) fisken Abramis blicca Bloch, björkna. Lilljeborg Fisk. 3: 314 (1889; angivet ss. namn vid Västerås). SvFiskelex. (1955).
Spoiler title
Spoiler content