SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRETCHA stret3ʃa2 l. strät3-, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[bildat till STRETCHING under inflytande av eng. stretch, tänja, töja (se STRETCH-)]
sport. (i sht före l. efter träning) utföra systematiska tänjningsrörelser (för att förlänga musklerna), ägna sig åt stretching. Om man joggar och ägnar sig åt bodybuilding måste man för att få effekt också arbeta med rörligheten. Det gör man bäst genom att regelbundet stretcha före och efter alla andra övningar. ICA-Kurir. 1982, nr 33, s. 38. SvD 15/6 1984, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content