SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STUDERANDE stɯde4rande, m.//ig.; best. -en; pl. = (Arvidi A 8 b (1651) osv.) ((†) -er Sjögren Test. 1806, s. 3); pl. best. -ena (Linder Regl. 43 (1882) osv.) ((†) -erna Moberg Gr. 166 (1815), Enberg SvSpr. 101 (1836)) Anm. I mindre vårdat spr. förekommer stundom (den gm inflytande från neutrala vbalsbst. på -ande o. från pl. best. studerandena bildade) pl.-formen studeranden, t. ex. UrFinlH 87 (1808), SvD 28/6 1974, s. 5.
Etymologi
[jfr mlt. studerende, m., t. studierende(r); substantivering av p. pr. av STUDERA]
person som studerar (se STUDERA 2 b) l. bedriver studier; dels om person som bedriver universitets- l. högskolestudier o. d., ofta liktydigt med: student(ska), dels om skolelev (i sht vid gymnasieskola). Filosofie, juris, medicine, teologie studerande l., förkortat, stud., se MEDICIN 1 anm. Arvidi A 8 b (1651). (Zoologien) borde läras af alla studerande vid scholarne samt sedermera vid academierne vidare fortsättias. 2RARP 15: 267 (1746). Efter enskild undervisning genomgick .. (M. Lehnberg) Gymnasium i Kalmar, och blef derefter inskrifven såsom studerande i Upsala uti Kalmar nation. Rosenstein 1: 332 (1809). Rum, för Studerande wäl paszade och nära Torget belägne. VexiöBl. 15/3 1823, s. 4. Studerande (vid lantbrukshögskolan), som visar försumlighet i studierna .. eller eljest gör sig skyldig till klandervärt uppförande, skall varnas av rektor. SFS 1938, s. 1508. Ordet studerande omfattar ofta alla som bedriva studier, men kan också nyttjas om skolelever i motsats mot studenter. Östergren (1948). — jfr BERGS-, FARMACIE-, KONST-, MUSIK-, SKOGS-, SPRÅK-STUDERANDE m. fl.
Ssgr: STUDERANDE-ANTAGNING~020. särsk.: antagning av högskolestuderande. SakregRiksdP 1979—79, s. 638.
-BILJETT. biljett med reducerat pris utställd till vissa studerande; jfr student-biljett. DN(B) 1950, nr 80, s. 12.
-BOSTAD~02 l. ~20. bostad för universitets- l. högskolestuderande; jfr student-bostad. SvD 5/3 1969, s. 10.
-FAMILJ. familj som utgörs av universitets- l. högskolestuderande; jfr student-familj. SvD 27/11 1970, s. 28.
-FÖRSÄKRING. försäkring för studerande. SakregRiksdP 1978—79, s. 638.
-HÄLSOVÅRD~002, äv. ~200. hälsovård med uppgift att betrygga o. främja ett gott hälsotillstånd hos studerande vid universitet l. högskola; jfr student-hälsovård. MotRiksd. 1971, nr 730, s. 12.
-INFLYTANDE~0200. jfr student-inflytande. SvD 29/7 1970, s. 9.
-KÅR, förr äv. -KORPS. jfr kår, sbst.3 2, o. student-kår. LdVBl. 1844, nr 21, s. 2.
-RABATT. rabatt (t. ex. på tåg) för studerande som följer studiestödsberättigad utbildning; jfr studie-rabatt. Studeranderabatten är 50% på både normalpris och s. k. röd avgång (dvs. avgång med starkt nedsatt pris). SakregRiksdP 1972, s. 430.
-REPRESENTANT. representant för studerande. SvD 15/7 1970, s. 11.
-SAMMANSLUTNING~0020. sammanslutning av studerande; jfr student-sammanslutning. SvD 2/5 1972, s. 13.
-TILLSTRÖMNING~020. jfr student-tillströmning. DN 2/9 1973, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content