SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
STÄRB-, äv. (i ssgn -BO) STÄR-.
Ordformer
(ster- 1680 (: Sterboetz, gen. sg. best.)—1738 (: sterbo). sterb- 1700 (: sterbbo)—1735 (: Sterbprestehuus))
Etymologi
[av t. sterbe- (i sterbebett, -buch, -haus, -kasse m. fl.), till sterben, dö, avlida (se STÄRVA). — Jfr STÄRBHUS]
(†) ss. förled i ssgr: döds-, begravnings-.
Ssgr (†): STÄRB-BO. dödsbo. BoupptSthm 1680, s. 1185 a, Bil. VRP 19⁄4 1738.
-BOK. = död-bok 1? Sterb-bok. MeddNordM 1901, s. 281 (ur ä. handl., sannol. från 1700-talet).
-LÅDA. begravningskassa. Hansson SkomYrkH 112 (cit. fr. 1708).
-PRÄSTEHUS. prästhus (se d. o. 2) utgörande stärbhus. VDAkt. 1735, nr 137.
Spoiler title
Spoiler content