SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1998  
SVALLRA, v.; anträffat bl. i pr. sg. swalrar.
Etymologi
[sv. dial. svallra, etymologiskt identiskt med SKVALLRA, v., sannol. äv. med sv. dial. skvallra, plaska, rissla, klucka (se SKVALLER-, ssgsförled) med sv- dialektalt utvecklat ur skv- (jfr SKVALPA, v. II 4 anm., SKVALTA, sbst.2); jfr dock äv. ä. dan. o. dan. dial. svaldre, om vissa fåglar: frambringa höga, genomträngande, snattrande, kvittrande, skrattande ljud, om människor: tala högljutt, skratta högljutt, pladdra, baktala, skvallra, nor. dial. svaldre, plaska, pladdra, till nor. dial. svalle, plaska, tala högljutt, motsv. sv. dial. svalla, plaska, skvalpa, besläktat med SVALL, sbst. Jfr SVALLER, sbst.2]
(†) = SKVALLRA, v. 1. Lucia dricker bådhe dagh och natt, och sedhan ränner hon i sitt fyllerij, swalrar och weet aldrigh hwadh hon säger. BtÅboH I. 8: 167 (1636).
Avledn.(†): SVALLRARE, m.//(ig.). [sv. dial. svallrare, skvallerbytta] nedsättande, om pratmakare l. pladdrare o. d.; anträffat bl. i pl., om kringstrykande studenter; jfr skvallrare 1. Ty wij (G. II A.) wele ingalunda, thet sådane Spejere och onyttige swallrare skole rata kring om Landet. Thyselius Bidr. 162 (1631).
Spoiler title
Spoiler content