SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TAKTISERA tak1tise4ra, äv. TAKTIKERA tak1tike4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(taktikera 1993 osv. taktisera (-cera) 1973 osv.)
Etymologi
[till TAKTIK]
(mera tillf.) motsv. TAKTIK 2: (till övermått) utnyttja taktik, vara (överdrivet) taktisk; äv. i utvidgad anv., adverbiellt: på sätt som kännetecknar person som (till övermått) utnyttjar taktik. Profilen var i stort försiktig, rent av taktiserande återhållsam. NordT 1973, s. 229. Det kan vara äventyrligt att ge sig in på politiskt taktiserande om man inte till fullo behärskar denna krävande genre. SvD 10 ⁄ 5 1983, s. 2. Dåligt regerar man, när man .. sviker högtidligt gjorda utfästelser .. och takticerar så erbarmligt klantigt att vem som helst kan genomskåda de billiga tricken. Därs. 1 ⁄ 7 1983, s. 2. ÖNyland 13 ⁄ 5 1995, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content