SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2004  
THOMAS, sbst.
Ordformer
(thomas 1540. tomes 1540)
Etymologi
[elliptiskt för THOMASSOCKER l. uttr. socker thomis o. d. (se SOCKER 1 anm. i)]
(†) thomassocker. VittAH 8: 102 (1540). Tomes 3 T(oppar) v(ägde) 28 p(und). Därs. 103.
Spoiler title
Spoiler content