SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLSVIDARE- til2svi3dare~, ssgsförled.
Etymologi
[ssgsform till uttr. tills vidare (se TILLS)]
ss. förled i ssgr: tills vidare (se TILLS II 1 c γ).
Ssgr: TILLSVIDARE-ANSTÄLLD~02 l. ~20, p. adj. jfr -anställning. Byggarbetare är idag objektsanställda (i stort sett), inte tillsvidareanställda som de flesta andra arbetstagare. SvD 22 ⁄ 5 1976, s. 17.
-ANSTÄLLNING~020. anställning som gäller tills vidare, fast anställning; särsk. motsatt: korttids- l. visstidsanställning. SDS 2 ⁄ 9 1974, s. 5. Ett av de bärande inslagen (i handlingsprogrammet) är en uttalad vilja att satsa på tillsvidareanställningar och minska antalet deltidsanställningar och vikariat. SvD 1 ⁄ 7 1998, s. 1.
-FÖRORDNANDE. förordnande om tillsvidareanställning; särsk. motsatt: visstidsförordnande. Leijonhufvud Minnesant. 364 (1843). Lärare, som .. innehar extra ordinarie tjänst eller extra tjänst med tillsvidareförordnande. SFS 1979, s. 983.
Spoiler title
Spoiler content