SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOLUOL tol14l, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t., eng. toluol; bildat till förleden tolu i TOLU-BALSAM med den i ä. tid av bl. a. tyska kemister ss. beteckning för kolväten använda ändelsen -ol (urspr. bildad med anslutning till lat. oleum, olja (se OLEUM)); ordet användes första gången 1845 av kemisterna J. S. Muspratt o. A. W. Hofmann]
(numera mindre br.) toluen. Det är .. omnämdt, att toluylsyra gifver toluol då den destilleras med starka baser. Svanberg ÅrsbVetA 1847, s. 328. Enligt .. uppgift om indigoutbytet af toluol .. skulle 1 kg. indigo för sin framställning tarfva c:a 4 kg. toluol. TT 1903, K. s. 16. StSvTyOrdb. (1989).
Spoiler title
Spoiler content