SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2006  
TOTALISERA tωt1alise4ra l. 1- l. 01-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. totalisieren, eng. totalize; av fr. totaliser, sammanräkna, hopsummera; till TOTAL, adj. — Jfr TOTALISATOR]
göra (ngt) till en helhet; särsk. (i sht i fråga om litteratur l. konst l. forskning o. d.): ge en helhetsbild av l. anlägga helhetssyn på (ngt); äv. (o. numera i sht) dels: (i sht gm maktmedel) åstadkomma (påtvingad) enhetlighet, dels (med avseende på statsskick o. d.): göra totalitär; äv. utan obj. Vannérus WundtPsyk. 66 (1896). (Tidningen) protesterar .. mot uppfattningen, att .. (inskränkningarna görs) i syfte att bakom totaliseringens täckmantel komma medelklassen till livs. SvD(B) 1943, nr 86, s. 6. Den elektroniska revolutionen, automatiken, datoriseringen, tenderar att bli heltäckande. Om vi inte ser upp med dess framfart, kan den på smygvägar totalisera samhället. GbgP 10 ⁄ 2 1980, s. 2. Seminariet skulle kunna stå modell för en ny sorts universitet där forskaren övergivit ett totaliserande perspektiv för att i stället acceptera sin lott som en teoriernas mekare. Expressen 7 ⁄ 10 1997, s. 4. Mångfald, detaljrikedom, skillnader .. ser hon .. som vapen i människans motstånd mot totalisering, hennes envisa kamp för sin egen berättelse. DN 4 ⁄ 10 2001, s. B5.
Spoiler title