SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2006  
TOTALISM tωt1alis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. totalismus; till TOTAL, adj. — Jfr TOTALIST, TOTALISTISK]
1) åskådning som kännetecknas av helhetssyn (på individ o. samhälle); i sht om av författaren Ludvig Nordström utvecklad åskådning. Nordström Skand. 7 (1916). SvLittTidskr. 1969, nr 4, s. 16.
2) totalitarism. I stat efter stat ha de individuella frihetsidéerna förtärts av totalismens präriebrand. GHT 20 ⁄ 12 1935, s. 3. Häxprocesserna på 1600-talet blev en kulmen av totalism, angiveri och allmän misstänksamhet som närmast har sin motsvarighet i stalinismens sovjetideologi. VeckAff. 2001, nr 4, s. 10.
Spoiler title