SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TYFON tyfå4n (ty’fånn Dalin (1855)), äv. TAIFUN tajfɯ4n, förr äv. TEIFUN, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(taifun (-j-) 1771 osv. teifun 18751936. tyfon (-ph-) 1774 osv.)
Etymologi
[jfr d. tyfon, taifun, t. typhon; sannol. av fr. typhon l. ä. eng. typhon, av lat. typhon, virvelvind, av gr. τυφῶν, sannol. etymologiskt identiskt med τυφῶν, namn på ett vidunder som enl. den gr. mytologien var vindarnas fader, sannol. av utomgrekiskt ursprung; formen taifun sannol. av t. taifun, av eng. typhoon, sannol. ombildning (i anslutning till ä. eng. typhon) av ä. eng. touffon l. tuffoon m. fl., av port. tufão, av arab. ṭūfān, vattenflod, katastrof, möjl. av gr. τυφῶν (se ovan)]
1) (i fackspr.) i västra Stilla havet norr om ekvatorn (i sht sommartid) förekommande kraftig virvelstorm med vindhastighet över 32,7 m/s, tropisk cyklon; äv. (oeg., i icke fackmässigt spr.) om i andra tropiska områden förekommande cyklon (jfr ORKAN); förr äv. allmännare, om häftig (o. förödande) storm. Wallenberg (SVS) 1: 326 (1771). Typhoner vankas vid Portobello, Goda Hopps udden och annorstädes: de äro ännu til sin rätta natur okände. Bergman Jordkl. 2: 120 (1774). Jag bekänner ärligt, att med tropikernas tyfoner vill jag hafva intet att skaffa. Topelius Vint. II. 2: 278 (1882). Under en taifun 1898 reste sig en jättevåg och slog rakt ner på ett fartyg, som kantrade. Kræmer ResÖst. 80 (1913). Det är .. hettan, slagregnen, tyfonerna, termiterna och jordbävningarna, som angivit riktlinjerna för Manilas arkitektoniska gestaltning. Bengtsson Filippin. 83 (1942). Tyfoner kallas de felaktigt, de ödeläggande virvelvindar som denna tid på året hemsöker hav och kusttrakter kring ekvatorn. SvD 25 ⁄ 8 1992, s. 15.
2) [eg. bildl. anv. av 1] (inregistrerat varumärke för) med tryckluft l. ångtryck driven akustisk signalapparat, använd i sht inom sjöfarten l. ss. larmapparat; jfr SIREN, sbst.1 4. För mindre samhällen och industrietablissemang sker alarmering numera ofta genom .. s. k. tyfoner, vanligen drifna medelst komprimerad luft. 2NF 34: Suppl. 792 (1922). Både lotsen och befälhavaren på fartyget anser att det var ren tur att ingen olycka inträffade. Trots 7–8 korta signaler med fartygets tyfon flyttade sig inte Kungälvsbon. GbgP 13 ⁄ 5 2002, s. 8.
Ssg (till 1): TYFON-CENTRUM. jfr centrum 3. Nyblom FantH 37 (1910).
Spoiler title
Spoiler content