SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UBIKVISIT ubik1visi4t, adj.
Ordformer
(förr äv. -qui-, -qvi-)
Etymologi
[till UBIKVITET]
(i fackspr.) ubikvitär. Ymer 1942, 2: 187. Redan vid en flyktig undersökning av skärgårdsflorans olika utbredningstyper kan man urskilja fyra olika grupper, nämligen en västlig, en östlig, en ubiquisit samt en sydlig. SvGeogrÅb. 1948, s. 97.
Spoiler title
Spoiler content