SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2011  
UPP ssgr (forts.; jfr anm. sp. 392):
UPP-RÖSKA, se -ryska.
(12) -RÖTA, v. -ning. (†) förstöra (ngt) gm röta; särsk. i p. pf. liktydigt med: upprutten; äv. i pass. övergående i dep.; äv. bildl. IErici Colerus 2: 94 (c. 1645). Faran af det fördystrande och upprötende kolindustriella lifvet. Steffen BrittStröft. 54 (1895). Tre av plankorna voro så upprötta i nederändarna att (osv.). Fatab. 1930, s. 142. Östergren (1964; i pass. övergående i dep.).
-SADLA. sadla upp (riddjur); i sht (o. numera bl.) i p. pf.: sadlad, förr äv. i utvidgad anv. om trupp o. d.: vars hästar är sadlade. H:r Major Creutz hwilken tog Piqueten som war uppsadlat och rychte uth till 100 hästar, och .. förfölgde Fienden. KKD 12: 308 (1703). Iag gick till mitt qwarter, läggiandes mig .. med klädren på min säng, något att såfwa, befallandes alla mina hästar at upsadla. HH XXXIV. 2: 225 (c. 1715). På eftermiddagen .. hade vi våra Mulåsnor uppsadlade, och afredo klockan fyra från Medellin. Gosselman Col. 2: 71 (1828).
Spoiler title
Spoiler content