SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2011  
UPPSALA- up3sa2la~, ssgsförled.
Ordformer
(op- 1555 (: opssala waer)–1556 (: opssalwaer). up- 1686 (: upsala Jachten) osv. upp- 1901 (: Uppsalagranit) osv.)
Etymologi
[ssgsform till stadsnamnet UPPSALA]
ss. förled i ssgr betecknande ngn l. ngt som härstammar från l. hör hemma i l. har samband med Uppsala.
Ssgr: UPPSALA-FEBER. (förr) benämning på febersjukdom (möjl. malaria l. tyfoidfeber) som under 1700-talet uppträdde på flera ställen i Sv., bl. a. i Uppsala. PT 1758, nr 5, s. 3. Upsalafeber kallas en långsam Nervfeber, emedan den icke sällan förekommer ibland de studerande i Upsala. Collin Ordl. (1847).
-GRANIT. jfr granit, sbst.1 Holmström Geol. 104 (1877). Såsom Uppsalagranit plägar man beteckna den mörkgrå, medelkorniga granit, som utbreder sig söderut från Uppsala framemot Lårstaviken och Alsike. Uppl. 1: 14 (1901).
-PROFESSOR. professor vid Uppsala universitet. 3SAH LVIII. 2: 83 (1947).
-SCHÄS. (†) jfr schäs 2. DA 1793, nr 193, s. 3.
-STUDENT. särsk. om student vid Uppsala universitet. Svedelius Lif 482 (1887).
Spoiler title