SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VASSERRA, interj.
Ordformer
(varserra 18071855. varsherra (hv-, w-) 17401778. vaserra (w-) 18521967. vaskerra 1746. vassarra- i ssg 1784 (: vassarratri). vasserra (hw-, w-, -ä-, -r-) 1711 (: Hwassera Trij)1973. vassherra (w-, -z-) 17421787. was härra c. 1695. wass herre 1668)
Etymologi
[utlöst ur (o. förvanskning av) fsv. vars hærra træ l. dödh o. dyl. l. dess nysv. motsvarigheter, åsyftande Jesu död på korset (se VÅR, pron., resp. HERRE). — Jfr RASADÖ, SERRA, VASS, interj.]
(†) ss. uttr. för överraskning l. häpnad l. bedyrande l. eftertryck o. d.: minsann, bevars, kors (se d. o. II); för tusan l. för sjutton; särsk. dels ss. förstärkning av svarsorden ja l. jo l. nej, liktydigt med: minsann (se d. o. 1 a α), förvisso l. verkligen (inte), dels ingående i åtskilliga ss. ed l. kraftuttryck använda uttr., särsk. dels (ofta sammanskrivet) i uttr. vasserra tre l. tri (se TRE, räkn. g), dels i sådana uttr. som vassera ko knös (se KO, interj.; jfr KNÖS, interj.); jfr DÖD, sbst. 5 b β, HERRE 6 d α slutet, PÄRON 7, VASS, interj. Effter dhe intet sluppo in, sade en, som min hustro meente wara Gösen, wass herre, huru skal jag revangera detta. UUKonsP 8: 183 (1668). Vassherra! hvad det mörknar till. Envallsson Slått. 48 (1787). Är kappsäcken så öm, att icke en gång en så lätt kropp, som du, får sitta på den? .. Nenej vasserra, hvarken jag eller du, och allraminst någon annan. Almqvist Går an 63 (1839). Äro alla glas fyllda? – Ja vasserra! Crusenstolpe Mor. 3: 226 (1841). Mor .. vätte med tungan och gned tygbiten mellan nyporna. ”Tål det att tvätta?” – Jo, vaserra, så länge det fanns en tråd kvar. Neander 70År 111 (1929). SAOL (1973).
Spoiler title
Spoiler content