SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KNÖS, äv. KNÖ, interj.
Ordformer
(knö 1743 (: Hålakoknö). knös 1738 (: koknös)1806 (: koknös))
Etymologi
[av ovisst urspr., möjl. under invärkan av sv. dial. knös, djävul (se KNÖS, sbst.2), gjord ombildning av NÖD l. av DÖD, sbst.; jfr DÖD, sbst. 5 b β]
(†) i de ss. eder använda uttr. geta ko knös, vaserra l. vas ko knös, håla ko knö (äv. sammanskrivna); se GETA, interj., HÅRD 6 e β, KO, interj., VASERRA.
Spoiler title
Spoiler content