SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VITALIAN vit1alia4n, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till VITALIE l. utlöst ur ssgn VITALIE-BRODER; jfr äv. mlt. vitalier. — Jfr FETALIE-BRODER]
hist. fetaliebroder; i sht i pl. Et .. Tyskt Sällskap sammansatte sig at .. röfva och plundra i Östersiön samt på alla Svenska kuster däromkring. Desse skulle förse Stockholm med Lifsmedel, Victualier eller Fetalier, och kallade sig därföre Vitalianer eller Fetalie-bröder. SthmStCal. 1765, s. 21. De oroliga förhållanden, som vitalianernas härjningar i de nordiska farvattnen åstadkom, störde i hög grad hansestädernas verksamhet. Carlsson o. Rosén SvH 1: 225 (1962).
Spoiler title
Spoiler content