SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BIND- (jfr sp. 2674) bin3d-, hvard. äfv. bin3-.
Ordformer
(binn- 2 Skom. ordl. (c. 1847: binsöm))
Etymologi
[sannol. efter BINDSULA l. elliptiskt för bindsul-]
skom. i ssgr: som användes l. förekommer vid randens o. öfverlädrets fastsyende vid bindsulan.
Ssgr: BIND-SYL3~2. Bindsyl. Begagnas vid indre sömmen å skodonets botten. 1 Skom. ordl. (c. 1847). Skomakareverktyg(:) .. Spannsylar .. Bindsylar .. Pliggsylar. FFS 1889, nr 11, s. 37.
-SYNING~20. SDS 1908, nr 185, s. 4.
-SÖM~2. Som på en sko med bakomrand, Bindsömmen särskilt formeras ... Så blifver .. ej möjeligit för hvar och en, som icke äger om denna sammansättning kundskap, at kunna laga en sådan sko. Underr. om tvist ang. skoarb. 1765, s. 4. 1 Skom. ordl. (c. 1847).
Spoiler title
Spoiler content