SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GASEL gase4l, r.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(ofta skrivet gha-. gac- 1836)
Etymologi
[av t. gasel (Platen), av arab. ġazal; jfr fr. ghazel]
litt.-hist. benämning på en österländsk versform till vars kännetecken hör, att samma rim fasthålles gm hela dikten o. att äv. i övrigt upprepning (av ett ord, ett bihang osv.) förekommer. SvLittFT 1836, s. 686. Fröding Reconval. 18 (c. 1908). FoU 26: 76 (1912).
Spoiler title
Spoiler content