SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LEMON lemω4n, l. LIMON limω4n, r. l. m. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er; förr äv. LEMONIE l. LIMONIE, r. l. f.; best. -en; pl. -er; förr äv. LEMOIN, sbst.; pl. -er. Anm. Formen lemon förekommer numera nästan bl. ss. första led i ssgr.
Ordformer
(lemoiner, pl. 17271797. lemon (-ohn, -oon) 15511934 (: lemonschellack). lemonie 1550 (: Lemonier, pl.)1674 (: Lemonier, pl.). limon (lij-) 15481936. limonie 1546 (: Limonier, pl.), 17861815 (: Limonier, pl.). lymoner, pl. 1557)
Etymologi
[av (det från fr. lånade) eng. lemon resp. av t. limone (pl. limon(i)en), holl. limoen (lemoen), fr. limon, it. limone; av mlat. limo (gen. -ōnis), av arab.-pers. leimoûn, limoûn]
1) frukt av trädet Citrus limonum Risso (Citrus medica Lin. var. limonum Risso), (vanlig) citron; stundom äv. om frukten av andra arter l. varieteter av släktet Citrus Lin.; äv. ss. ämnesnamn; numera (ss. enkelt ord) bl. i fackspr. o. ss. citatord från utländska spr. 2VittAH 8: 113 (1546). Giäddor kockatte mädh Lemoner. KryddRSthm 1555—56, s. 63. Kalfkiött med brödklimpar och salt Lemon. Oec. 25 (1730). Lemonen är mera kylande än Citronen. Adlerbeth FörslSAOB (1798). De lågo i Tampa .. och lastade limoner. Engström Milst. 87 (1929).
2) (föga br.) om träd vars frukt benämnes limon, lemonträd, citronträd. Risingh LandB 54 (1671). Granaters och limoners gröna skuggor. Almqvist RMar. 23 (1834). Fries SystBot. 109 (1891).
Ssgr (till 1; numera i sht i fackspr.): A: LEMON- l. LIMON-GRÄS-OLJA, r. l. f. (lemon-) tekn. olja av gräsen Cympogon citratus Stapf. l. C. flexuosus Stapf., vilkas lukt påminner om citron, verbenaolja. Ekenberg (o. Landin) 20 (1888).
-OLJA, r. l. f. tekn.
1) lemongräsolja. AHB 55: 8 (1871).
2) olja av skalet av limoner, citronolja, cedroolja (se d. o. 1). Ekenberg (o. Landin) 202 (1889).
-SAFT. (lemon- 1720 osv. lemone- 15891675. lemonen- 16131650) citronsaft. Berchelt PestOrs. G 5 a (1589). Bergdahl Antip. 79 (1906).
-SCHELLACK. handel. visst slags schellack. HantvB I. 1: 212 (1934).
-SKAL. (lemon- c. 1710 osv. lemone- c. 1710) Valleria Hush. 5 (c. 1710).
-SOPPA, r. l. f. (†) citronsoppa. Lindestolpe Frans. 91 (1713). Oec. 252 (1730).
-TRÄD. Serenius H h 4 a (1734).
-TÅRTA. (lemon- 1730. lemone- c. 1710) (†) citrontårta. Valleria Hush. 13 (c. 1710). Oec. 232 (1730).
-VATTEN. (†) citronvatten. Atterbom Minn. 454 (1818).
-ÄPPLETRÄD. (†) bot. lemonträd. Franckenius Spec. F 2 b (1638). Därs. E 2 b (1659).
B (†): LEMONE-FRÖ. citronkärna. Berchelt PestOrs. H 6 b (1589).
-SAFT, -SKAL, -TÅRTA, se A.
C (†): LEMONEN-SAFT, se A.
-SIRAP. citronsirap (se d. o. 1). Chesnecopherus RegIter E 3 a (1613).
Spoiler title
Spoiler content