SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
POPULAS pop1ɯla4s l. pωp1-, l. -ul-, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(-ace 17311933. -as 1893 osv. -assen, sg. best. 1800. -essen, sg. best. 1704)
Etymologi
[jfr eng. populace; av fr. populace, av it. popolaccio, avledn. av popolo, folk, av lat. populus, folk (jfr POPULÄR)]
(numera i sht i vitter stil l. ngt skämts.) nedsättande, om den stora massan l. de breda lagren av befolkningen, ”hopen”, ”plebsen”; motsatt: ”fint folk”; äv. (förr ofta o. ännu stundom) liktydigt med: pöbel, mobb; vanl. i sg. best. KKD 12: 219 (1704). Då han af den rasande populacen blef massacrerad uti Haag. Sahlmoon Holl. 1: 155 (1731). Den stora mademoisellen ansåg, .. att ”kärlek” endast passade populasen. Levertin 11: 50 (1905). Det skulle inte falla honom in att beblanda sig med populacen. Boleslawski PolskRytt. 71 (1933).
Spoiler title
Spoiler content