SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADDITION ad1itʃω4n l. -iʃ-, äfv. 400 l. 302 (additio´n Weste), r. (m. Weste, f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. addition, lat. additio]
mat. vbalsbst. till ADDERA; särsk. ss. visst räknesätt. (Det) är allmänt vedertagit at betekna addition med +. Palmqvist Alg. 1: 10 (1745). Quatuor Species äro: Addition .. Bergklint Sam. 1: 117 (1794). Additions- och Subtractions-vis. Därs. 1: 133. Addition i Sorter .. Addition i Bråk .. Addition med Irrationella Tal. Sturtzenbecher (1805). Verkställa addition af större tal. Zweigbergk 4 (1839, 1861). (En obekant) kan .. elimineras .. enligt .. Additions- och Subtraktionsmetoden. Björling Alg. 2: 4 (1862). — uträkning l. räkneexempel, som utföres gm sammanläggning. Almqvist (1842).
Ssgr: ADDITIONS-EXEMPEL103~020. = -TAL.
-FEL~2. —
-TABELL~02. tabell, som upptager summorna af enkla tal. Dalin (1850).
-TAFLA. (†) = -TABELL. Celsius Arithm. 16 (1727).
-TAL~2. räkneuppgift, som löses gm addition. Dalin (1850).
-TECKEN~20. Additions teknet är +. Celsius Arithm. 11 (1727).
Spoiler title
Spoiler content