SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADEKVAT ad1ekva4t, adj.; n. o. adv. =.
Etymologi
[af t. adäquat, fr. adéquat, lat. adæquatus]
fullt passande, motsvarig, öfverensstämmande, riktig. SP 1780, s. 357. Adeqvat kunskap. Snellman Staten 61 (1842). Adekvata uttryck för .. nya begrepp. Verdandi 1885, s. 180. — i sht log.: A. definition, indelning, bevis. Afzelius Log. 60, 65, 69 (1839, 1864). — jfr INADEKVAT.
Spoiler title
Spoiler content